Kedy sa vypláca PN na účet

Kedy sa vypláca PN na účet

V prípade potreby odoberať príspevok na stratu zamestnania (PN), je dôležité poznať termíny, kedy sa tento príspevok vypláca na váš bankový účet. Správna informácia o týchto termínoch vám umožní plánovať svoje financie a zabezpečiť si potrebný príjem počas doby, kedy ste neschopní pracovať z dôvodu ochorenia alebo úrazu.

Termíny výplaty PN na účet

Výplata PN na váš bankový účet závisí od niekoľkých faktorov, ako je typ pracovnej zmluvy, dĺžka ochorenia, nárok na PN a príslušné legislatívne predpisy. Vo väčšine prípadov sú však termíny výplaty nasledujúce:

 • Predĺžená PN: Ak je váš PN predĺžený, príspevok sa vypláca mesačne. Väčšinou ide o prvý pracovný deň v mesiaci, na ktorý sa PN vzťahuje. Je dôležité mať na pamäti, že tieto termíny môžu byť ovplyvnené víkendmi a sviatkami, kedy môže dôjsť k oneskorenej výplate.
 • Krátkodobá PN: Ak je PN krátkodobá, tj. trvá iba niekoľko dní, príspevok môže byť vyplatený po skončení obdobia PN. To znamená, že po návrate do práce obdržíte príspevok za dni, ktoré ste pre ochorenie alebo úraz strávili mimo zamestnania.

Ako postupovať pri vyplácaní PN

Pre zabezpečenie hladkej výplaty PN na váš bankový účet odporúčame dodržiavať tieto kroky:

 1. Zoznámte sa s pracovnými podmienkami a zmluvou, ktoré upravujú nárok na PN.
 2. Pravidelne informujte svojho zamestnávateľa o svojom ochorení alebo úraze a dodržiavajte postupy na nahlásenie PN.
 3. Požiadajte lekára o potvrdenie PN a predložte ho zamestnávateľovi.
 4. V prípade potreby získajte doklady alebo potvrdenia od lekára na účely poistenia.
 5. Kontrolujte termíny výplaty PN u vášho zamestnávateľa alebo personálneho oddelenia.
 6. Uistite sa, že ste poskytli správne bankové údaje pre výplatu príspevku.

Čo robiť pri oneskorenej výplate PN?

V prípade, že sa PN nevyplatí v očakávanom termíne, mali by ste podniknúť tieto kroky:

 1. Kontaktujte personálne oddelenie vášho zamestnávateľa a informujte ich o oneskorení výplaty.
 2. Spravte si kópiu všetkých relevantných dokumentov a komunikácie, ktorú ste mali so zamestnávateľom.
 3. Ak sa problém nevyrieši, môžete sa obrátiť na príslušné orgány alebo odborový zväz pre pomoc a rady.

Často kladené otázky (FAQ)

Kedy môžem očakávať výplatu PN na účet?

Termíny výplaty PN závisia od dĺžky ochorenia a typu PN. Väčšinou sa však vyplácajú mesačne alebo po skončení obdobia PN.

Čo robiť, ak sa PN nevyplatí včas?

Ak sa PN nevyplatí v očakávanom termíne, kontaktujte zamestnávateľa a postupujte podľa uvedených krokov pre riešenie oneskorenej výplaty.

Ako zabezpečiť správne vyplatenie PN?

Uistite sa, že dodržiavate postupy a komunikujete so zamestnávateľom o svojom ochorení, predkladajte potrebné doklady a informácie na čas a overte si bankové údaje pre výplatu.

Týmto spôsobom sa budete môcť spoľahnúť na správnu a včasnú výplatu príspevku na stratu zamestnania.

Pozri tiež:

Pasid

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *